Liandon Solarteam

Een bestaande boot, een nieuw team van 8 personen, bestaande uit technisch en management trainees, allemaal werkzaam (op diverse afdelingen) bij Alliander. Een gelijke verdeling van dames en heren met een gezamenlijk doel: praktijkervaring op doen in duurzame energie. Daarnaast hebben ze als team het doel om veel van elkaar te leren. Het enthousiasme voor dit project klinkt door in elke opmerking die ze plaatsen. Dat moet ook wel, want naast dat ze gesponsord worden en ondersteuning krijgen van Alliander, kost dit project ze vooral ook veel vrije tijd. Een boeiend uitgangspunt van een bijzonder project.

teamleden aan het woord

Merel Hartman, de projectleider, vertelt over de diversiteit in het Solarteam en dat de trainees zich voor tenminste 1 jaar binden aan dit project. Vanuit Alliander wordt er aan de trainees ruimte gegeven om zich naast hun opdracht binnen het Solarteam te ontwikkelen. Tijdens de introductie van het traineeship wordt dit project dan extra uitgelicht waarbij de trainees die geïnteresseerd zijn, kunnen solliciteren. Op deze manier is het Liandon Solarteam tot stand gekomen.

Binnen het Solarteam is een verdeling gemaakt tussen de technische taken binnen het team en de PR en Communicatie. Binnen het team van 8 trainees ligt de focus vooral op de techniek: 6 trainees die zich bezig houden met onder andere elektrische systemen en de race analyse. Zo is Luca Bearzatto verantwoordelijk voor de elektrische systemen en de race analyse. Hij geeft aan dat ze gebruik maken van de bestaande boot. Het team van vorig jaar heeft de informatie overgedragen en zijn achter de schermen beschikbaar voor vragen. Op basis van deze overdracht en de boot is het team aan de slag gegaan. Met het hele team klussen ze aan de boot om deze van a tot z te leren kennen en zo met elkaar de kennis te vergroten. En hopelijk volgend jaar die kennis te gebruiken om een nieuwe boot te bouwen.

Brenda Schoumans is één van de management trainees binnen het Solarteam en zij is verantwoordelijk voor PR en Communicatie. Zij geeft aan dat het belang van duurzaam gebruik van de boot belangrijker is dan de boot. Van de huidige boot, het gebruik en mogelijke verbeteringen kunnen ze ook nog veel leren. Bovendien is het weggooien van een boot niet duurzaam, dus daar beginnen ze niet aan.

De diversiteit en achtergronden binnen dit team lijken te werken. De interesse naar elkaars werkveld is groot en het besef dat samenwerking met elkaar dienstverlenend kan zijn, lijkt duidelijk aanwezig. Luca geeft aan dat hij blij is met de vragen van zijn collega’s. Hierdoor kan er geen tunnelvisie ontstaan, wat wellicht wel zou gebeuren in een team met alleen maar Technisch Trainees. Door de verschillende disciplines worden zaken in een breder perspectief geplaatst en ontstaat er een leuke dynamiek binnen het team.

Bredere kijk

Naast het klussen aan de boot is het ook de bedoeling, gebruik te maken van Social media, om zo de opgedane kennis te delen. Ze erkennen niet de snelste boot te hebben, dat blijkt ook uit het klassement van vorig jaar, toch verwachten ze mee te kunnen komen met de subtop. Hun belangrijkste doel voor de boot is niet de snelheid, maar vooral het uitrijden van de race.

De boot heeft geen hydrofoils (draagvleugels, red.), is relatief ondiep en heeft bijna 10 m2 aan zonnepanelen. De oude zelfgemaakte zonnepanelen zijn in Monaco gesneuveld.. Er zijn nieuwe goed gecoate zonnepanelen aangeschaft die de oude exemplaren kunnen vervangen.

In het project kijken ze verder dan alleen het gebruik van een zonneboot voor races. Het ideaal is om hun opgebouwde kennis ook te kunnen gebruiken voor de pleziervaart. Waarbij de wedstrijdreglementen niet van toepassing zijn en er met gebruik van (meer) zonnepanelen en grotere accu’s eventuele beperkingen kunnen worden opgelost.

Voor Alliander is dit een geweldige manier om te laten zien wat de potentie is van varen op zonne-energie en de energietransitie weer een stukje verder te helpen, terwijl ze meteen hun trainees helpen met het toepassen van hun kennis.

kennis delen

Het team kijkt vol verwachting uit naar de Eneco Zonnebootrace NK 2015. Ze hebben onwijs veel zin om met het nieuwe team hun eerste race daar te mogen varen. Ze hopen dan ook op 3 dagen zon en een goede race. Daarnaast de gezelligheid en de interactie met de andere teams om nog meer kennis met elkaar te kunnen delen.

De korte versie van dit artikel kunt u ook (online) in het Reuzemagazine lezen.