Eneco: Op weg naar duurzame energie voor iedereen!

Tijd voor een verhaal over energie. Tijden veranderen. Steeds meer mensen kiezen voor duurzame energie omdat het beter is voor het milieu, omdat ze zelfstandig willen zijn of – simpelweg – omdat het ze geld bespaart. Dit is goed te zien in de toename van het aantal zonneboilers (130.000 geïnstalleerd in Nederland ), elektrische warmtepompen (stijging van 20% per jaar ) en zonnepanelen (vanaf 2010 jaarlijks een verdubbeling van het opgestelde vermogen tot 722MW eind 2013 ) om zelf stroom op te wekken. Ook dankzij de groeiende aandacht voor actuele energie-onderwerpen zoals de aardbevingen te gevolge van de gaswinning in Groningen en windmolens in de bebouwde omgeving willen steeds meer mensen meer invloed op hun energievoorziening en minder afhankelijk zijn van een centraal systeem. Ik zie het energiesysteem daarom de komende jaren verder decentraliseren en elektrificeren. Hierbij gaan uiteindelijk duurzame en lokale vormen van energieopwek, opslag en verbruik het energielandschap domineren.

Eneco Groep werkt er dagelijks aan om deze energietransitie mogelijk te maken. We geven bedrijven en huishoudens steeds meer regie over hun energiezaken door vernieuwende producten, zoals de slimme thermostaat TOON®, de energiemanager voor de zakelijke markt of onze laatste deelneming in de eRadiator van Nerdalize die serverwarmte inzet om huishoudens te verwarmen. In het noorden van Nederland heeft Eneco Groep de afgelopen 2 jaar ongeveer 250 miljoen euro geïnvesteerd in de energietransitie. In het oog springende projecten zoals de biomassacentrale Bio Golden Raand (50MW) en het windpark Delfzijl Noord (63MW) zijn slechts het begin. Nog dit jaar zullen we in Friesland samen met de Amelander Energie Coöperatie en met de gemeente Ameland een groot zonnepark (6MW) gaan opleveren door en voor de Amelanders. Ook gaan we sinds lange tijd de Eneco Tour weer laten starten in Friesland! Op zondag 9 augustus zal in Bolsward de ploegenpresentatie plaatsvinden en op maandag 10 augustus zal de 1e etappe de renners langs een prachtig stuk Friesland gaan leiden. Noteer het alvast in je agenda!

Tot slot wil ik de deelnemers aan de Eneco Zonnebootrace NK 2015 heel veel succes wensen en moge de beste winnen!

Joost de Boer, Manager Noord Nederland – Eneco Groep

Sponsor van de Eneco Zonnebootrace NK 2015